Select Page

Les famílies cada vegada són més diverses. No es pot oferir un producte estàtic, sinó que els habitatges han de ser transformables per tal que l’usuari els vagi adaptant a la seva evolució vital.

En aquest sentit, Solvia desenvolupa promocions basades en nous conceptes situades en diferents localitats de Madrid i Barcelona que incorporaran elements pensats especialment per facilitar l’adaptació de l’habitatge als usuaris que l’han adquirit.

L’espai que necessites. Habitatges evolutius

Per a aquestes promocions concretes i durant el període de construcció, als compradors els serà oferta la possibilitat de triar entre diferents variants tipològiques, sense que això suposi un cost extra per al comprador. Les variants que s’ofereixen són evolucions d’una distribució bàsica inicial, de manera que es deixa al criteri de l’usuari si prefereix espais amplis i menys divisions o si, per contra, prefereix una distribució més complexa, amb més estances delimitades.

Així, per a cada tipus d’habitatge es  projecten fins a quatre tipologies diferents de distribució, que el futur usuari podrà valorar i decidir quina d’aquestes s’adapta més bé al funcionament de la seva família i, per tant, a les seves necessitats.

Cal destacar que, encara que en el moment de compra l’usuari es decidirà per una variant concreta, aquest decisió no és perpètua, ja que els habitatges han estat pensats per tal que mitjançant unes simples modificacions es puguin adaptar a l’evolució de la família. És per això que parlem d’habitatges evolutius, que es poden iniciar en diferents estadis i créixer en nombre d’estances a mesura que creixi la família, així com decréixer segons l’evolució de la família, per deixar superfícies més grans per a les estances.

L’ambient que requereixes. Disseny d’interiors

El mobiliari i la seva col·locació, així com la gamma de colors seleccionada, són elements determinants per a la constitució d’una llar. De vegades, els usuaris són conscients dels seus gustos i necessitats, però els és especialment complicat plasmar-ho en la llar.

Per donar resposta a aquest fet, Solvia ha decidit incorporar en diverses de les seves promocions un servei, sense cap cost  per al client, d’assessorament en interiorisme. Un equip de professionals analitzarà els costums i les necessitats dels usuaris de l’habitatge per oferir-los la solució que s’adapta més bé a la família. El projecte d’interiorisme que els és presentat en acabar l’estudi és una orientació per a la futura compra de mobiliari i complements per a la decoració de la llar.

Enviar por email