Select Page

Solvia Innova

La nostra aposta per la innovació

Observatori de l’habitatge

Programa d’accions d’estudi i anàlisi, d’un marcat perfil propi, que tenen com a fonament principal la innovació.

Premi a la innovació – Benvingut a casa

La convocatòria del premi d’arquitectura Benvingut a casa – Premi a la innovació en el disseny de l’habitatge ha buscat promoure la innovació en el disseny de l’habitatge i reconèixer les idees que aportin solucions sobre la llar que la societat del segle XXI necessita. L’objectiu del premi ha estat reflexionar sobre l’habitatge col·lectiu amb el repte de desenvolupar conceptes d’habitatge que responguin als nous models socials, econòmics, tecnològics i ambientals.

S’ha tractat d’un exercici teòric de reflexió i proposició en què no es va proporcionar als participants una parcel·la física concreta per desenvolupar la proposta, sinó que un dels criteris que es va tenir especialment en compte va ser el caràcter universal de les propostes. Així mateix, s’ha volgut buscar que les propostes tinguessin com a característiques principals la flexibilitat i l’adaptabilitat de l’habitatge, amb l’objectiu de donar resposta a les diferents situacions i necessitats dels usuaris de l’habitatge al llarg del seu cicle de vida.

Concurs restringit C/Pujades

Concurs convocat per Solvia per seleccionar una proposta per a la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer Pujades de Barcelona. Es tractava d’una iniciativa restringida als 9 equips finalistes de Benvingut a casa – Premi Solvia a la innovació en el disseny de l’habitatge. 

Amb aquest concurs s’ha volgut fer un pas més en la reflexió sobre quin tipus d’habitatge necessita la societat del segle XXI, amb el repte de materialitzar conceptes innovadors en l’habitatge que donin resposta a nous models socials, econòmics, tecnològics i ambientals. Així mateix, s’ha tingut especialment en compte que la proposta no fos aliena a l’entorn on s’insereix, per la qual cosa un dels requisits principals era el fet de buscar l’encaix tenint en compte les limitacions tant físiques com urbanístiques d’una localització urbana concreta.

Llegir més…

Estudi Tendències entorn de l’habitatge

L’activitat de Solvia Innova s’ha iniciat amb la divulgació de l’estudi Tendències entorn de l’habitatge. Es tracta del primer estudi d’aquest tipus fet a Espanya i per al qual Solvia ha comptat amb la col·laboració d’un think tank integrat per experts en arquitectura, urbanisme i sociologia.

En l’estudi es distingeixen dos moments: l’avui, que analitza les necessitats presents dels usuaris de l’habitatge, i les tendències de futur, que diagnostica la influència de les forces de canvi globals en l’habitatge i la seva afectació en les necessitats futures dels usuaris d’aquest.

 

Concurs Madrid 0,0

La convocatòria del concurs Madrid 0,0 és una iniciativa per a la promoció i el desenvolupament del futur model d’edificació basat en un consum energètic gairebé nul (nZEB, per les seves sigles en anglès), amb la voluntat d’impulsar la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis de les nostres ciutats.

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid (COAM) i Solvia han unit sinergies amb l’objectiu de promoure idees, coneixements i models de treball que fomentin la construcció d’immobles d’obra nova caracteritzats per tenir un consum energètic gairebé nul, tot avançant-se, d’aquesta manera, a la Directiva 2010/31 de la Unió Europea, que a partir del 31 de desembre de 2020 obligarà tots els Estats membre a desenvolupar els edificis d’obra nova sota els paràmetres que defineixen aquest nou model d’edificació.

Aquesta iniciativa conjunta s’ha articulat mitjançant la convocatòria d’un concurs d’àmbit nacional adreçat al col·lectiu d’arquitectes amb l’objectiu d’assolir el consum energètic gairebé nul en un edifici d’ús residencial.

Llegir més…