Select Page

La convocatòria del premi d’arquitectura Benvingut a casa – Premi a la innovació en el disseny de l’habitatge ha buscat promoure la innovació en el disseny de l’habitatge i reconèixer les idees que aportin solucions sobre la llar que la societat del segle XXI necessita. L’objectiu del premi ha estat reflexionar sobre l’habitatge col·lectiu amb el repte de desenvolupar conceptes d’habitatge que responguin als nous models socials, econòmics, tecnològics i ambientals.

S’ha tractat d’un exercici teòric de reflexió i proposició en què no es va proporcionar als participants una parcel·la física concreta per desenvolupar la proposta, sinó que un dels criteris que es va tenir especialment en compte va ser el caràcter universal de les propostes. Així mateix, s’ha volgut buscar que les propostes tinguessin com a característiques principals la flexibilitat i l’adaptabilitat de l’habitatge, amb l’objectiu de donar resposta a les diferents situacions i necessitats dels usuaris de l’habitatge al llarg del seu cicle de vida.

Ob_Premioinnovacion

Participació

La iniciativa ha comptat amb la participació de 237 projectes. Segons Miguel Montes, president del jurat i president de Solvia: “El nombre i la qualitat dels projectes presentats reflecteixen perfectament l’interès que ha despertat aquesta convocatòria. Estem molt satisfets; volíem fomentar la innovació en el disseny i la construcció d’habitatges. La resposta dels professionals fa evident que l’hem encertat amb la iniciativa i amb la nostra voluntat de promoure una reflexió sobre el procés immobiliari en el context actual de canvi i d’introducció de nous usos i models socials sota l’impuls dels avenços tecnològics.” Algunes dades sobre la participació:

El percentatge més elevat de projectes prové d’Espanya, i més concretament de Catalunya (40 %), la Comunitat de Madrid (20 %), la Comunitat Valenciana (12 %) i Andalusia (7 %), però n’han arribat de totes les comunitats. També hi ha projectes provinents d’Alemanya, Bèlgica, Itàlia i Polònia i un total de 24 projectes han estat elaborats per arquitectes de l’Argentina, Colòmbia, Mèxic, el Perú, la República Dominicana, l’Uruguai i Veneçuela.

Dels 237 equips participants, el 60 % ha correspost a equips liderats per professionals de menys de 40 anys i entre la resta destaquen 15 equips que han estat liderats per arquitectes de més de 60 anys.

Jurat i acta de deliberació 

El jurat del premi ha estat format per:

President: Miguel Montes.

Vocals: Miquel Molins, Ramon Rovira, Anne Lacaton, Josep Bohigas, Juan Herreros, Xavier Monteys i Zaida Muxí.

Secretàries: Anna Vergès i Anna Guanter.

El jurat va acordar per unanimitat seleccionar un únic guanyador i tres mencions especials. Per a més informació, descarrega l’acta del jurat

Projecte guanyador 

ARRABAL. Proposta feta per Gonzalo Gutiérrez i Adrià Escolano. Col·laborador: Lauren Boulay.

Mencions especials

EL CICLE HABITACIONAL. Proposta feta per Marta Armengol, Ivet Gasol, Carlota de Gispert, Anna Llonch i Lucía Millet.

OUR HOUSE: IN THE MIDDLE OF THE STREET. Proposta feta per Federico Ortiz i Lucía de Val.

SELLO SOLVIA. Proposta feta per Alfonso Rengifo, Miguel Fernández-Galiano, Regina Valle i Laia Cervelló. Col·laboradors: Ignacio Conejero i Catalina Vázquez.

Projectes finalistes

CONVIURE. Proposta feta per NUAarquitectura: Maria Rius, Arnau Tiñena i Ferran Tiñena.

COSA. Proposta feta per Antoni Gelabert, Gonzalo del Val, Alejandro Londoño i Blanca Juanes. Col·laborador: Eduardo Rega.

ESPACIO INCIPIENTE. Proposta feta per Jacobo Márquez i Irene Iglesias.

MODULE HOUSE. Proposta feta per dataAE: Claudi Aguiló, Albert Domingo i Marina Rocarols.

PLUG-IN. Proposta feta per A&E Bach arquitectes: Anna Bach i Eugeni Bach.

 

libropremioEl libre del Premi 

Els resultats del premi han estat sintetitzats en el llibre Solvia Innova. Premi a la innovació en el disseny de l’habitatge, una obra que dóna a conèixer en detall els 9 projectes finalistes, així com 24 projectes seleccionats entre els 237 que es van presentar al certamen.

Solvia ha fet entrega d’exemplars d’aquesta publicació a biblioteques de facultats, col·legis professionals i centres directament vinculats amb l’arquitectura i el disseny.

També s’ha preparat una versió digital del llibre, així com una versió ampliada en què es mostren els vint-i-quatre projectes seleccionats en detall. Ambdues publicacions estan disponibles per a consulta aquí

Enviar por email