Select Page

corporatiu_01– Solvia, primer servicer que assumeix la gestió de tota la cartera adjudicada per la Sareb

– L’operació ha comportat el trasllat de les claus de més de 15.000 immobles i de més de 700 caixes amb documentació

Solvia ha conclòs la migració de la cartera de 34.000 actius procedents de Bankia dins del projecte Íbero adjudicat per la Sareb a final de 2014. D’aquesta manera, s’ha convertit en el primer servicer que assumeix la gestió de tota la cartera adjudicada per la Sareb. Aquí s’incloïen, a més d’aquests actius de Bankia, els préstecs i immobles de CEISS i també els de Banco Gallego. Una fita que Solvia ha fet en tan sols cinc mesos i que s’ha caracteritzat per una gran complexitat tenint en compte que són 42.900 els actius de la cartera.

La migració en xifres:

  • Trasllat de les claus de més de 15.000 immobles.
  • Publicació de més de 10.000 actius al web comercial de Solvia.
  • Trasllat de més de 700 caixes de documentació.
  • Incorporació a la base de dades de Solvia de gairebé 500.000 documents digitals vinculats als immobles (per exemple: escriptures, taxacions…).

Tot això ha implicat més de cinc mil hores en desenvolupaments tecnològics i quatre simulacions prèvies a la migració final per corregir possibles desviacions en les dades.

Els 34.000 immobles de Bankia es van migrar el 30 de maig passat, i des l’1 de juny Solvia s’encarrega dels serveis de gestió, administració i comercialització d’aquesta cartera. Segons Javier García del Río, director general de Solvia, aquest és un pas fonamental, ja que “permet la incorporació d’aquests actius en els sistemes i processos comercials de Solvia com a plataforma per accelerar-ne la comercialització, i precisament la capacitat en aquest àmbit és un els elements destacats per la Sareb en el moment de l’adjudicació”.

A més a més, la integració de la cartera d’immobles de Bankia implica per a Solvia:

  • Captar més de 240.000 nous clients anuals.
  • Desenvolupar més de 15.000 actuacions de rehabilitació a l’any.
  • Iniciar la gestió integral dels 1.000 contractes de lloguer vigents.

L’adjudicació d’una de les carteres del projecte Íbero de la Sareb, durant un termini de set anys, ha comportat la transformació i millora dels serveis de gestió d’actius immobiliaris que Solvia desenvolupava. L’entitat ha adequat els seus processos i eines amb l’objectiu d’oferir la màxima eficiència en la gestió d’un volum tan elevat d’actius.

Solvia ha hagut d’ajustar la seva estructura organitzativa per adaptar-la al nou model de gestió; optimitzar procediments; adaptar-se als requeriments de servei exigits per la Sareb, i incrementar l’equip de professionals amb una potent campanya de contractació, que farà que Solvia dupliqui la seva plantilla fins a arribar a les 430 persones.

Nova campanya

Coincidint amb la finalització de la migració, Solvia posa en marxa una nova campanya de comunicació. Amb aquesta campanya, Solvia vol reforçar l’acompanyament i l’assessoria integral que proporciona la figura de l’assessor personal, transmetent el servei proporcionat als clients durant tot el procés de compra: “Els nostres assessors personals t’ajudaran abans, durant i després.”

A més a més, la nova campanya també incorpora el missatge de més disponibilitat d’immobles de Solvia sota el concepte “Ara, el doble d’oportunitats”. Així mateix, aquesta és la primera campanya amb el nou logotip, que resumeix el compromís de la companyia amb el client: “Solvia, la immobiliària personal”.

Enviar por email