Select Page

Solvia ha desenvolupat, en col·laboració amb l’institut de recerca Kantar TNS, un índex de confiança immobiliària que quantifica la percepció i les expectatives dels espanyols envers la compra d’un habitatge. D’acord amb els resultats d’aquest indicador -que es mou entre valors de 0 (percepció més desfavorable) i 200 (percepció més favorable)-, la situació de confiança immobiliària dels espanyols és positiva en situar-se en un valor de 112.

L’índex, que ha estat elaborat a partir de les entrevistes a 1.000 persones, també recull altres dades d’interès com que el 71% dels espanyols creu que, en general, és un bon moment per comprar un habitatge. Entre els arguments principals que justifiquen aquesta resposta destaquen la baixada de preus que ha experimentat l’habitatge; la percepció que la compra és una bona inversió, així com que en l’actualitat el mercat ofereix veritables oportunitats.

La percepció dels entrevistats canvia quan se’ls pregunta per la seva situació personal. En aquest sentit, el 61% dels espanyols considera que des de la seva perspectiva particular és un mal moment per comprar un habitatge. Les condicions laborals i la baixa capacitat d’estalvi, amb la consegüent dificultat per accedir al finançament, expliquen aquesta percepció negativa per adquirir ara un habitatge. No obstant això, les persones entrevistades esperen que, d’aquí a dos anys, sigui un moment personal millor per comprar degut a la millora d’aquestes condicions laborals.

Respecte a l’evolució del preu de l’habitatge en l’últim any, el 35% dels espanyols pensa que està pujant mentre que el 43% creu el preu de l’habitatge es manté i el 22% que estima que està baixant. D’altra banda, comprar un habitatge és l’opció que majoritàriament (el 55% del total) els entrevistats recomanarien a familiars o amics que estiguessin pensant en la seva primera residència.

Evolució per zones

 L’índex de confiança immobiliària també llança un nivell positiu en totes les zones, encara que lleugerament superior a la mitjana nacional se situa la zona composta per la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears amb un valor conjunt de 124. Mentre que per sota se situa Catalunya amb un valor de 107.

indice2

Pel que fa al comportament dels preus, a Catalunya i Madrid es percep que l’increment del preu de l’habitatge és superior al d’altres zones.

 

indice

 

 

Vídeo resum de l’índex de confiança immobiliària:

Nota metodològica: les dades de l’estudi s’ofereixen per zones, que en alguns casos representen agrupacions de CC.AA.

Enviar por email