Select Page

Solvia ha publicat avui la tercera edició de Solvia Market View, el seu informe semestral de tendències sobre el sector immobiliari. En aquesta ocasió, la companyia ha recopilat una àmplia radiografia del mercat de lloguer residencial a Espanya davant la nova realitat que presenta aquest sector, impulsada en bona part per la major necessitat de mobilitat laboral i de flexibilitat dels ciutadans en termes de tipus de llar.

Qüestions com l’evolució històrica del mercat de lloguer; el comportament actual de l’oferta i de la demanda en tot el territori així com la rendibilitat i les oportunitats d’inversió que llança aquest mercat són minuciosament detallades en l’últim Solvia Market View gràcies a una anàlisi mitjançant tècniques de Big Data sobre més de 2,4 milions de testimonis de lloguer d’habitatge a tota Espanya (anuncis en portals immobiliaris) i la revisió en detallada de 2.300 codis postals.

Entre les principals conclusions de Solvia Market View destaquen:

  • Madrid i Barcelona són els principals mercats de lloguer d’habitatge en concentrar aproximadament el 48% de la demanda nacional.
  • La demanda d’habitatges en lloguer no sempre es concentra a les zones on hi ha estoc d’habitatges buits.
  • El creixement de la demanda d’habitatges en lloguer i la rigidesa de l’oferta estan motivant pujades de les rendes en zones concretes.
  • L’oferta actual de lloguer a Espanya és heterogènia, dispersa i gestionada sense una proposta professional de servei. D’aquesta manera, el 97% dels habitatges de primera residència en lloguer estan en mans de particulars.

Desenvolupament d’un mercat professional

 A l’últim Solvia Market View també s’exposen els casos d’altres països com Alemanya, que compta amb un mercat de lloguer residencial segur i consolidat en el qual participen un nombre important d’operadors professionals (algunes d’aquestes empreses gestionen més de 300.000 habitatges en règim de lloguer).

La companyia destaca que per desenvolupar un veritable mercat de lloguer residencial professionalitzat a Espanya es requereix l’entrada de players patrimonialistes, així com la consolidació d’operadors de gestió de lloguer residencial que ofereixin un servei integral tant als propietaris d’habitatges com als futurs inquilins. “El desenvolupament de portfolios de lloguer residencial és rellevant perquè a Espanya no existeixen grans parcs d’habitatge en lloguer”, recull Solvia Market View.

Anàlisi de la rendibilitat

Segons les dades publicades en l’últim Solvia Market View, la rendibilitat mitjana dels habitatges en lloguer a Espanya se situa en el 6,11% amb un preu de1.377 euros/m2. Per zones, a la Comunitat de Madrid aquesta dada se situa en el 5,8%; a Catalunya, del 6,1%; Andalusia, en el 6,9%; Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, en el 6,6% i Illes, en el 6,1%.

 

                                                                                                 Evolució dels habitatges principals a Espanya en règim de lloguer  entre 1970-2015

1. Solvia-graphs

Enviar por email